Vincent hade en tuff uppväxt i skolan. Lärarna gjorde inte det enklare för honom. Under sin tid i skolan kände Vincent sig utanför av både lärare och elever. I dagens avsnitt för ni höra Vincent berätta om sin historia och hur han upplevde skolan.

Share | Download(Loading)