Dagens gäster är Kristian och Fredrik som arbetar som idrottslärare. Med tänk utanför boxen motiverar och inspirerar de sina elever till att delta och prestera på idrotten! I avsnittet delar de med sig utav sitt arbete och tankar kring det.

Share | Download(Loading)